ENGLISH

VIETNAMESE

Liên hệ

Câu hỏi về lộ trình học cá nhân của bạn

Mình muốn lắng nghe từ bạn. Tuy nhiên hòm thư của mình lúc nào cũng đầy ắp email. Vậy nên mình không chắc có thể trả lời được tất cả các câu hỏi cá nhân về lộ trình học của riêng mình.

Yêu cầu về các tài liệu truyền thông

Lily Dzoan - lily@musilio.com

Câu hỏi dành cho Neil

Gửi email cho mình tại neil@musilio.com

Hỗ trợ

Những yêu cầu về thanh toán, truy cập khoá học, chữa bài tập, vui lòng gửi email tới:
cs@musilio.com
Giờ làm việc của Musilio: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 09:00 - 17:00.